varord.am
Site is offline. VARORD.AM has #768 557 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 44 unique visitors per day. These unique visitors make 51 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.15 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $125 USD. This site has a /10 PageRank. It has backward links from domains, backward links from .edu domains and links from .gov domains. IP address of this site is . We detected that the average page load time of this website is 0.00 seconds.
We give this domain a SEO score of 30/100. Last update: Tuesday 17th of June 2014 RefreshVARORD.AM

Site Title
Alexa Rank #768 557
Pagerank /10
Yandex CY
Backward Links
Unique Domains Backward Links
Backward links from .Edu sites
Backward links from .Gov sites
Load Time 0.00 Seconds
Favicon
Daily Visitors 44
Daily Pageviews 51
Seo Score 30
Daily Revenue $0.15
Website Worth $125
Primary Country Armenia
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address
Server LocationHTML Analysis

HTML Size: 0 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 0 Objects: 0
Forms: 0 Total Images: 0Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

VARORD.AM is ranked #768 557 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Armenia. This website is ranked #0 in Armenia. It has 44 visitors per day, and has 51 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Armenia 100.0% 44

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. varord.am 100.00% 44

 No.Keywords
   1. varord.am
   2. avto varord am
   3. varord.am test
   4. varordakan vkayakan
   5. varordakan vkayakan tester
   6. վարորդական իրավունք հարցաշարը
   7. իսակովի 9
   8. կարմիր լույսի տուգանք
   9. տեխզննման կտրոն
   10. արագաչափեր
   11. ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանող եւ լուսանկարահանող սարքեր
   12. ինչպես սովորել մեքենա վարել
   13. տեսախցիկներ
   14. հոգեբանական թեստեր
   15. մեքենաների գույքահարկի հաշվարկ
   16. b դասընթացներ
   17. արագաչափ տեսախցիկներ մոդելներ
   18. վարորդ.am
   19. varordakan iravunq
   20. խոշոր եղջերավոր կենդանու վնաս պատճառելու
   21. police.am
   22. varord am
   23. Գաջեգործների 76
   24. ՓԱՐԿԻՆԳ ՍԻԹԻ ՍԵՐՎԻՍ
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. tester  37    23  Homepage Links Analysis


We found that the main page of varord.am has external links and internal links.