varord.am
VARORD.AM has #958 078 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 396 unique visitors per day. These unique visitors make 2 217 pageviews. We estimate that this website earns at least $8 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $7 255 USD. This site has a 4/10 PageRank. It has 1 112 backward links from 41 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 74.54.18.179. We detected that the average page load time of this website is 5.13 seconds.
We give this domain a SEO score of 30/100. Last update: Saturday 21st of September 2013 RefreshVARORD.AM

Site Title Վարորդ.am
Alexa Rank #958 078
Pagerank 4/10
Yandex CY 10
Backward Links 1 112
Unique Domains Backward Links 41
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 5.13 Seconds
Favicon
Daily Visitors 396
Daily Pageviews 2 217
Seo Score 30
Daily Revenue $8
Website Worth $7 255
Primary Country Armenia
Alexa Rank in Primary Country #155
IP Address 74.54.18.179
Server Location Houston, TX, United StatesHTML Analysis

HTML Size: 22.88 Kb External Links: 1
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 5 H3 Tags: 3
H4 Tags: 3 H5 Tags: 1
H6 Tags: 0 Iframe: 1
Scripts: 6 Objects: 0
Forms: 2 Total Images: 11Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

VARORD.AM is ranked #958 078 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Armenia. This website is ranked #155 in Armenia. It has 396 visitors per day, and has 2 217 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Armenia 100.0% 396

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. varord.am 100.00% 396

 No.Keywords
   1. varord.am
   2. avto varord am
   3. varord.am test
   4. varordakan vkayakan
   5. varordakan vkayakan tester
   6. վարորդական իրավունք հարցաշարը
   7. իսակովի 9
   8. կարմիր լույսի տուգանք
   9. տեխզննման կտրոն
   10. արագաչափեր
   11. ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանող եւ լուսանկարահանող սարքեր
   12. ինչպես սովորել մեքենա վարել
   13. տեսախցիկներ
   14. հոգեբանական թեստեր
   15. մեքենաների գույքահարկի հաշվարկ
   16. b դասընթացներ
   17. արագաչափ տեսախցիկներ մոդելներ
   18. վարորդ.am
   19. varordakan iravunq
   20. խոշոր եղջերավոր կենդանու վնաս պատճառելու
   21. varord.am.tester
   22. varord am tester
   23. varordakan iravunq tester
   24. varordakan. tester
   25. varord.am qnnutyun
   26. varordakan tester
   27. avto varort
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Houston, TX, United States
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. tester  37    23  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of varord.am response.

Date : Thu, 23 May 2013 15:35:07 GMT
Server : Apache
P3P : CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Cache-Control : no-cache
Pragma : no-cache
Cache-Control : max-age=3628800, must-revalidate
Expires : Thu, 23 May 2013 15:40:07 GMT
Vary : User-Agent,Accept-Encoding
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/html; charset=utf-8Domain Name Analysis

Domain Name: varord.am
Name Server: ns635.hostgator.com, ns636.hostgator.com
Google Pagerank Analysis

The mission of Google Pagerank is to measure importance of a page relative to other pages on the web based on number of links. Final users see PR as a number from 0 to 10 or n/a..

Google Pagerank 4/10


Website Metas Analysis

We found 1 meta tags on varord.am.

MetaContent
 description  Վարորդական իրավունքի տեսական քննության հարցաշարեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ, թեսթեր, իրավական հիմքեր 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of varord.am has 1 external links and 0 internal links.