golden-goalz.com
Site is offline. GOLDEN-GOALZ.COM has #307 630 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 60 unique visitors per day. These unique visitors make 150 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.53 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $490 USD. This site has a /10 PageRank. It has backward links from domains, backward links from .edu domains and links from .gov domains. IP address of this site is . We detected that the average page load time of this website is 0.00 seconds.
We give this domain a SEO score of 30/100. Last update: Thursday 6th of March 2014 RefreshGOLDEN-GOALZ.COM

Site Title
Alexa Rank #307 630
Pagerank /10
Yandex CY
Backward Links
Unique Domains Backward Links
Backward links from .Edu sites
Backward links from .Gov sites
Load Time 0.00 Seconds
Favicon
Daily Visitors 60
Daily Pageviews 150
Seo Score 30
Daily Revenue $0.53
Website Worth $490
Primary Country Thailand
Alexa Rank in Primary Country #2809
IP Address
Server LocationHTML Analysis

HTML Size: 0 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 0 Objects: 0
Forms: 0 Total Images: 0Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

GOLDEN-GOALZ.COM is ranked #307 630 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Thailand. This website is ranked #2809 in Thailand. It has 60 visitors per day, and has 150 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Thailand 100.0% 60

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. golden-goalz.com 100.00% 60

 No.Keywords
   1. bg8iktsn v
   2. วbg8iktsn v
   3. golden gold
   4. ทีเด็ดบอล
   5. โกลเด้นโกล
   6. บ้านผลบอล
   7. goalz
   8. golden go
   9. ทีเด็ด
   10. เคโรโระ
   11. บอลวันนี้
   12. ฟุตบอล
   13. goalden goal
   14. บอย ปกรณ์
   15. วิเคราะห์
   16. bbvv คือ
   17. ซีซ่า โกลเด
   18. โกลเด้น
   19. golden
   20. วิเคราะบอล
   21. hogolden
   22. วิเคราะห์ บอล วัน นี้
   23. golden goalz
   24. ผลบอล
   25. ราคาบอล
   26. บ้านบอล
   27. วิเคราะห์บอล
Similar sites to GOLDEN-GOALZ.COM


 No.
   1. gd-jewelry.com
 áººáËǹྪà áËǹྪà áËǹáµè§§Ò¹ áËǹྪÃÃÒ¤Ò áËǹྪÃÃÒ¤Ò áËǹáµè§§Ò¹ áËǹ¤Ùè [Engine by iGetWeb.com]
   2. satellite-thailand.com
 www.satellitethailand.com [Engine by iGetWeb.com]
   3. uk-bagmall.com
 ¡ÃÐà»ëÒ Harrods Cath Kidston UK-Bagmall.com [Engine by iGetWeb.com]
   4. inthebox-shop.com
 ¢Ò»ÅÕ¡-¢ÒÂÊè§ àÊ×éͼéÒῪÑè¹à¡ÒËÅÕ àÊ×éͼéÒῪÑè¹­Õè»Øè¹ àÊ×éͼéÒῪÑè¹Îèͧ¡§ àÊ×éͼéÒῪÑè¹äµéËÇѹ àÊ×éͼéÒῪÑè¹¼ÙéªÒ àÊ×éͼéÒ¤ÙèÃÑ¡ ªØ´ÇèÒ¹éÓῪÑè¹à¡ÒËÅÕ ªØ´ªÑé¹ã¹á¿ªÑè¹ àÊ×éͼéÒà´ç¡ ¡ÃÐà»ëÒῪÑè¹ Ãͧà·éÒῪÑè¹ à¤Ã×èͧ»ÃдѺῪÑè¹à¡ÒËÅÕ [Engine by iGetWeb.com]
   5. beauty-pharma.com
 ºÔǵÕé¿ÒÃìÁèÒ ¼ÔÇ¢ÒÇ Ë¹éÒãÊäÃéÊÔÇ ËØè¹´Õ Å´¹éÓ˹ѡ ¼Á´¡´Ó àÊÃÔÁÊÃéÒ§¡ÅéÒÁà¹×éÍ [Engine by iGetWeb.com]
   6. 101beautyshop.com
  :: ¤ÃÕÁ˹éÒãÊ ÊÁعä¾ÃÅ´¹éÓ˹ѡÁ.ÃѧÊÔµ ¡ÅÙµéÒä¸â͹ ¡ÅÙµéÒä·â͹ ÂÒÅ´¹éÓ˹ѡ Å´¤ÇÒÁÍéǹ ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ [Engine by iGetWeb.com]
   7. 108acc.com
 ºÃÔÉÑ· Êӹѡ§Ò¹ºÑ­ªÕáÅиØáԨ ¾Õ.àÍ.áÍÅ.¨Ó¡Ñ´,Êӹѡ§Ò¹ÊͺºÑ­ªÕ ¾Õ á͹´ì ÍÕ,¤³ÐºØ¤¤Å·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¾Õ.àÍ.·Õ.,·ÓºÑ­ªÕ,ÊͺºÑ­ªÕ,·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´éÒ¹ºÑ­ªÕ,ÇÒ§ÃкººÑ­ªÕ,·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴ¡ÒÃ,¨ÃÔ¸ÃÃÁ¸ØáԨ [Engine by iGetWeb.com]
   8. achute.com
 ¤ÃÕÁ˹éÒãÊ ,¤ÃÕÁÅ´½éÒ ¡ÃÐ ,¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇ ,á»é§áµè§Ë¹éÒ ÅԻʵԡ, àÁ¤ÍѾ, ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ, ¤ÃÕÁÃͺ´Ç§µÒ, ÃÔéÇÃÍ , ¤ÃÕÁÅ´¨Ø´´èÒ§´Ó , ¤ÃÕÁ¼ÔÇ¢ÒÇ ,˹éÒãÊ , Å´ÊÔÇ, ¤ÃÕÁáµéÁÊÔÇ [Engine by iGetWeb.com]
   9. akibkk.com
 AKIHABARA [Engine by iGetWeb.com]
   10. soccer-roo.net
 ¿ØµºÍÅ ·Õà´ç´ ·Õà´ç´¿ØµºÍÅ ÍѵÃÒµèÍÃͧ ·ÃÃȹР¼ÅºÍÅ ºÍÅ ÃÒ¤ÒºÍÅ ºÍŪش ºÍÅÊàµç» livescore football soccer ball
   11. team-tded.com
 ·Õà´ç´¿ØµºÍÅ ¼ÅºÍÅ ·Õà´ç´ ÃÒ¤ÒäËÅ
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. ทีเด็ดบอล  26    10  
   2. โกลเด้นโกล  16    10  
   3. บ้านผลบอล  32    10  
   4. ทีเด็ด  34    10  
   5. golden  42    13  
   6. บอลวันนี้  29    10  
   7. โกลเด้น  8      10  
   8. uefa europa league  40    10  
   9. europa league  48    11  
   10. prosoccer  36    22  
   11. france  52    18  
   12. bundesliga  56    12  
   13. germany  52    18  
   14. ligue 2  36    11  Homepage Links Analysis


We found that the main page of golden-goalz.com has external links and internal links.