dasaran.am
Site is offline. DASARAN.AM has # rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 480 unique visitors per day. These unique visitors make 482 pageviews. We estimate that this website earns at least $1.83 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $1 870 USD. This site has a /10 PageRank. It has backward links from domains, backward links from .edu domains and links from .gov domains. IP address of this site is . We detected that the average page load time of this website is 0.00 seconds.
We give this domain a SEO score of 0/100. Last update: Saturday 19th of April 2014 RefreshDASARAN.AM

Site Title
Alexa Rank #
Pagerank /10
Yandex CY
Backward Links
Unique Domains Backward Links
Backward links from .Edu sites
Backward links from .Gov sites
Load Time 0.00 Seconds
Favicon
Daily Visitors 480
Daily Pageviews 482
Seo Score 0
Daily Revenue $1.83
Website Worth $1 870
Primary Country Armenia
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address
Server LocationHTML Analysis

HTML Size: 0 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 0 Objects: 0
Forms: 0 Total Images: 0Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

DASARAN.AM is ranked # on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Armenia. This website is ranked #0 in Armenia. It has 480 visitors per day, and has 482 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Armenia 81.3% 390
   2. United States 14.2% 68

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. dasaran.am 100.00% 480

 No.Keywords
   1. dasaran.am
   2. dasaran am
   3. www.dasaran.am
   4. dasaran
   5. dasarn.am
   6. dasran.am
   7. dasaran.m
   8. ww dasaran
   9. Չիչխան dasaran.am
   10. Ձուն օգտակա՞ր է թե՞ վնասակար dasaran.am
   11. Հացի հրուշակեղենի և մակարոնի տեխնոլոգիա
   12. սեղանի թենիս
   13. cosmic gate
   14. էին.ամ
   15. дасаран.ам
   16. Դպրոց՝ 27 Դասարան՝ 7
   17. mathematics.am
   18. ուլտրաիմիջինգ
   19. մատենադարան
   20. Խամաճիկների պետական թատրոն
   21. martiros saryan
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. cosmic  33    18  
   2. Մաթեմատիկա  34    30  
   3. kasparov  33    10  Homepage Links Analysis


We found that the main page of dasaran.am has external links and internal links.