dasaran.am
DASARAN.AM has #148 860 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 7 920 unique visitors per day. These unique visitors make 8 688 pageviews. We estimate that this website earns at least $23 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $17 120 USD. This site has a 5/10 PageRank. It has 31 055 backward links from 153 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 5.9.127.253. We detected that the average page load time of this website is 1.56 seconds.
We give this domain a SEO score of 43/100. Last update: Thursday 4th of September 2014 RefreshDASARAN.AM

Site Title Dasaran.am
Alexa Rank #148 860
Pagerank 5/10
Yandex CY 40
Backward Links 31 055
Unique Domains Backward Links 153
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 1.56 Seconds
Favicon
Daily Visitors 7 920
Daily Pageviews 8 688
Seo Score 43
Daily Revenue $23
Website Worth $17 120
Primary Country Armenia
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 5.9.127.253
Server Location , GermanyHTML Analysis

HTML Size: 77.44 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 48 Objects: 1
Forms: 1 Total Images: 60Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

DASARAN.AM is ranked #148 860 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Armenia. This website is ranked #0 in Armenia. It has 7 920 visitors per day, and has 8 688 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Armenia 66.6% 5 274

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. dasaran.am 100.00% 7 920

 No.Keywords
   1. dasaran.am
   2. dasaran am
   3. www.dasaran.am
   4. dasaran
   5. dasarn.am
   6. dasran.am
   7. dasaran.m
   8. ww dasaran
   9. Չիչխան dasaran.am
   10. Ձուն օգտակա՞ր է թե՞ վնասակար dasaran.am
   11. Հացի հրուշակեղենի և մակարոնի տեխնոլոգիա
   12. սեղանի թենիս
   13. cosmic gate
   14. էին.ամ
   15. дасаран.ам
   16. Դպրոց՝ 27 Դասարան՝ 7
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: , Germany
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. cosmic  33    18  
   2. Մաթեմատիկա  34    30  
   3. kasparov  33    10  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of dasaran.am response.

Server : nginx
Date : Thu, 16 Oct 2014 02:58:19 GMT
Content-Type : text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding : chunked
Connection : keep-alive
Vary : Accept-Encoding
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma : no-cache
Bodyclasses : sidebar-right sidebar-count-1 module-social controller-today action-index header-front
Bodyclasses : sidebar-right sidebar-count-1 module-social controller-today action-index header-frontMywot.com - Reputation rating


The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.

ReputationConfidence
 Trustworthiness  Do you trust this website? Is it safe to use? Does it deliver what it promises?   Excellent    2 / 5 
 Vendor reliability  Is the site safe for buying and selling, or for business transactions in general?   Excellent    2 / 5 
 Privacy  Can you trust the site owner, safely supply personal information, and download files?   Excellent    2 / 5 
 Child Safety  Does the site contain age-inappropriate material?   Excellent    2 / 5 

The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.


Website Metas Analysis

We found 5 meta tags on dasaran.am.

MetaContent
 google-site-verification  7SZ81pA-pVpWhSuAIJHsShGdqc6Ml0C7ZqMEhUcvdY4 
 og:title  «Dasaran.am» կրթական ծրագրի առաքելությունն է հանրակրթական դպրոցների արդիականացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով ստեղծել կրթության նոր որակ: 
 og:url  http://www.dasaran.am 
 og:image  http://www.dasaran.am/static/img/fb.png 
 og:site_name  www.dasaran.am 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of dasaran.am has 0 external links and 0 internal links.